Fi-osoitteen vaatimukset

Suomalainen Traficom on .fi-päätteisiä verkkotunnuksia myöntävä rekisteröijätaho. Hostaan Oy on Traficomin virallinen .fi-verkkotunnusvälittäjä ja hoitaa puolestasi kaikki fi-verkkotunnuksen rekisteröintiin, uusimiseen ja hallinnointiin liittyvät toimet.

 

Fi-päätteisen verkkotunnuksen rekisteröintiin liittyy kuitenkin useimmista muista verkkotunnuspäätteistä poikkeavia vaatimuksia. Virallisena verkkotunnusvälittäjänä velvollisuutemme on informoida näistä erityisehdosta asiakkaitamme, koska vastuu rekisteröitävän verkkotunnuksen lainmukaisuudesta on sen omistajalla - sinulla. Luethan siis huolella tämän sivun, jos aikomuksenasi on rekisteröidä .fi-päätteinen verkkotunnus.

 

Fi-verkkotunnuksen lainmukaisuus

Huomaathan, että yksinomaan se, onko .fi-verkkotunnus vapaana tehdyn verkkotunnushaun perusteella ei oikeuta vielä rekisteröimään verkkotunnusta. Tämän lisäksi verkkotunnus ei saa rekisteröintihetkellä:

 

  • Vastata toisen suojattua nimeä tai merkkiä, ellei verkkotunnuksen käyttäjä pysty esittämään hyväksyttävää perustetta verkkotunnuksen rekisteröinnille

 

  • Muistuttaa toisen suojattua nimeä tai merkkiä, jos verkkotunnus rekisteröidään ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa

 

Lisäksi verkkotunnus tulee rekisteröidä aina sen todellisen käyttäjän nimiin, jotta omistajan oikeudet toteutuvat. Tämä koskee erityisesti tapauksia, joissa palvelun tilaamisesta huolehtii toinen taho (esimerkiksi kotisivujen suunnittelija), jolloin tilaus tulee tehdä aina loppuasiakkaan nimellä.

 

Verkkotunnuksen rekisteröijään liittyviä muita vaatimuksia ei enää vuonna 2016 tehdyn muutoksen jälkeen ole, vaan osoitteita voivat rekisteröidä kaikki luonnolliset henkilöt ja yritykset kansalaisuudesta tai kotipaikasta riippumatta. Rekisteröintiin vaaditaan kuitenkin luonnollisilta henkilöiltä henkilötunnus ja yrityksiltä Y-tunnus, jotka syötetään asiakastiedoissa tilauksen yhteydessä. Myös kansalaisuus, kotipaikka, osoite ym. yhteystiedot ovat pakollisia.

Fi-osoitteen tekniset vaatimukset:

 

✅ Osoite voi sisältää kirjaimia a-z ja numeroita 0-9 ja tavuviiva-miinusmerkin (-). Lisäksi sallittuja merkkejä ovat kansalliset merkit ä,ö ja å sekä Suomessa puhuttavan saamen kielen merkit.
 

✅ Kansallisia merkkejä sisältävää verkkotunnusta ei suositella ensisijaiseksi verkkotunnukseksi niihin liittyvien teknisten rajoitteiden vuoksi. Jos haluat tällaisen verkkotunnuksen, suosittelemme rekisteröimään ensisijaiseksi tunnukseksi latinalaisilla merkeillä olevan version (esim. aakkonen.fi) ja siihen ohjaavaksi rinnakkaisosoitteeksi kansallisilla merkeillä olevan version (esim. ääkkönen.fi)
 

Kansallisia merkkejä sisältävää verkkotunnusta käsitellään useimmissa teknisissä yhteyksissä punycode- eli ACE (ASCII Compatible Encoding) -muodossa. Tämä tarkoittaa, että tietyissä yhteyksissä, mm. tiedostopoluissa verkkotunnus ääkkönen.fi kirjoitetaan muodossa xn--kknen-fraa=0m.fi. Tästä syystä sitä ei suositella ensisijaiseksi verkkotunnukseksi.

Tarkista tavaramerkit Ja nimet etukäteen

Suojattuja nimimerkkejä tietoyhteiskuntakaaren perusteella ovat:

 

✅ Suomen kauppa-, tavaramerkki-, yhdistys-, säätiö- ja puoluerekisteriin merkityt nimet tai merkit

 

✅ Julkisyhteisön, valtion liikelaitoksen, itsenäisen julkisoikeudellisen laitoksen, julkisoikeudellisen yhdistyksen ja vieraan valtion edustuston ja sen toimielimien nimet

 

✅ Toiminimi- ja tavaramerkkilaissa tarkoitetut vakiintuneet nimet, toissijaiset tunnukset tai tavaramerkit

 

✅ EUIPO:n tavaramerkirekisteriin merkityt EU-tavaramerkit.

 

Sinun tulee tehdä haku vähintään seuraavista hakupalveluista haluamasi .fi-päätteisen verkkotunnuksen nimeä vastaavana. Mikäli vastaavuuksia löytyy, ei .fi-päätteistä verkkotunnusta saa rekisteröidä, vaikka se olisikin vapaana.