Tiedotteet:

WordPress-sivun nopeus kahdeksankertaiseksi Hostaanille siirtymällä

 

Aiemmassa WordPressin nopeuttamista koskevassa artikkelissamme kävimme läpi nopeusoptimointia WordPressin sisäisten muutosten näkökulmasta. Tällä kertaa keskitymme käytetyn palvelimen ja palvelintekniikoiden vaikutukseen.

 

WordPressin sisäistä optimointia voidaan tehdä esimerkiksi kuvakokoa optimoimalla, vanhojen julkaisuversioiden siistimisellä, turhia lisäosia karsimalla tai käyttämällä riittävän kevyttä teemaa.

 

Palveluntarjoajan palvelinten ja käytettyjen palvelinpohjaisten tekniikoiden merkitys kuitenkin korostuu erityisesti silloin kun nämä toimet on tehty, eivätkä tulokset ole tämän jälkeenkään riittävän hyviä. Pullonkaulaksi nopeudelle voi tällöin muodostua webhotellipalveluntarjoaja, jonka palvelimet eivät tarjoa riittävää suorituskykyä.

 

Sivuseppä halusi nopeammin toimivat kotisivut

 

Sivuseppä on Tampereella toimiva WordPress-sivustojen suunnitteluun keskittynyt digitoimisto. Sivusepän Mikko Mörö halusi parantaa yrityksen sivuston latausnopeutta, sillä tällä on tutkitusti merkitystä sivuston konversioon. Erityisesti asiakkailleen sivustoja toteuttavan digitoimiston omien sivujen tulee avautua esimerkillisen rivakasti - toimivathan nämä käyntikorttina asiakkaille ja luovat samalla mielikuvaa myös asiakastoteutusten laadusta, jossa myös sivuston avautumisnopeus on olennaisessa roolissa.

Ammattilaisen toteuttamassa Sivusepän sivustossa ei sinänsä ollut tarve enää tekniselle optimoinnille, jolloin nopeuden pullonkaulana oli vanhan palvelimen suorituskyky. Suoritimme suuntaa-antavan mittauksen sivuston nopeudesta käyttäen Solarwinds Pingdom Website Speed Test-testisivua, jolla mittasimme etusivun latausnopeutta. Tämä mittaustapa on toki yksinkertaistus, ja nopeutta voitaisiin mitata myös monitasoisemmin, mutta antaa tässä yhteydessä riittävän, suuntaa-antavan tuloksen keskityttäessä ainoastaan palvelinnopeuden vaikutukseen sivuston toimintaan.

 

Mittasimme etusivun latausnopeudeksi 2,83 sekuntia sivuston sijaitessa vanhan palveluntarjoajan palvelimella:

 

 

Domainin ja sivuston siirryttyä Hostaanin palvelimelle täysin identtisenä ja ilman sisältömuutoksia mittaus suoritettiin uudelleen. Testitulokseksi muodostui ensimmäisellä mittauskerralla 1,52 sekuntia:

 

 

Jo pelkällä palvelimen vaihdolla saavutettiin suoraan siis huima n. 1,3 sekunnin parannus sivuston etusivun latausaikaan. Tämä tarkoittaa lähes kaksi kertaa nopeammin latautuvaa sivustoa. (Tästä on kiittäminen palvelinteknologioidemme lisäksi myös palvelinalustanamme käyttämää maailman nopeinta UpCloudin pilvipalvelualustaa.)

 

Lisää vauhtia Nginx Caching -palvelinvälimuistilla

 

Koska asiakas valitsi sivuston uudeksi kotisivutilaksi Hostaanin WP Pro 5 GB -webhotellin, päätimme jatkaa nopeusoptimointia ottamalla käyttöön WP-webhotelleihimme kuuluvan Nginx Caching -palvelinvälimuistin. Tämä välimuistiratkaisu toimii palvelimillamme front end proxy -tasolla, tarjoten nopeamman palvelinpohjaisen välimuistutusratkaisun kuin esimerkiksi WordPressin omilla lisäosilla toteutetut välimuistit (esim. WP Super Cache, W3 Total Cache ja WP Fastest Cache), jotka lähinnä optimoivat tiedostoja ja tallentavat niiden sisältöä staattisiin tiedostoihin. Nginx Cachingin etuna on erityisesti se, että pyyntö voidaan käsitellä suoraan palvelimen proxyn välimuistista ennen sen etenemistä edes WWW-palvelimelle.

 

Nginx caching -palvelinvälimuistin kytkemisen jälkeen Sivusepän sivuille tehty nopeustesti antoi etusivun latausajaksi enää noin 0,35 sekuntia. (Muutamilla testeillä päästiin myös tämän alle).

 

 

Melko huima parannus. Sivuston latausaika putosi 2,83 sekunnista jopa vain noin 0,35 sekuntiinpalveluntarjoajan vaihtamisella Hostaanille ja käyttämällä WP-webhotelleihimme vakiona kuuluvaa NginX Caching -palvelinvälimuistia. Latausnopeus siis noin kahdeksankertaistui ainoastaan näillä muutoksilla.

 

Lopuksi

 

Nginx caching -palvelinvälimuistitus perustuu staattisten tiedostojen varastointiin palvelimen Front-end Proxyn välimuistiin, jolloin kyselyihin saadaan vastaus erittäin nopeasti - jo ennen kuin kysely ehtii itse WWW-palvelimelle. Välimuistitus täydentää erinomaisesti WordPressin omia välimuistitusplugineja (esim. WP Super cache tai WP Rocket), sillä näiden muodostama staattinen sisältö varastoituu Nginx caching -tasolla mahdollistaen erittäin nopeat vastaukset kyselyihin.

 

Lisäksi tulee muistaa, että sivuston kokonaislatausnopeuteen hidastavasti vaikuttavat myös sivulle ulkopuolisista lähteistä ladattavat sisällöt, kuten Googlen palvelimelta tulevat fontit, Font Awesome iconit, Googlen Analytics tai Facebook Pixel -seurantakoodit. Näillä on vaikutusta latausnopeuteen hidastavasti ja ne voivat aiheuttaa myös ajoittaista varianssia kokonaisnopeuteen.

 

Pingdomin testityökalun lähin palvelin sijaitsee Frankfurtissa, Saksassa. Tämän suhteen tulee myös muistaa, että mittaustulokset eivät ole vertailukelpoisia Suomessa koettuun nopeuteen, vaan suomalaisilta pilvipalvelimiltamme suomalaisille käyttäjille ladattuna sivut voivat latautua mitattua vieläkin vikkelämmin. Usein ero myös sivuston käytännön nopeuskokemuksessa on selkeästi havaittavissa sivustoa selattaessa, vaikka tämä onkin subjektiivinen tapa mitata asiaa.

 

Haluatko sinäkin nopeuttaa WordPress-pohjaista sivustoasi tai WooCommerce -verkkokauppaasi? Tutustu Hostaanin WP-webhotelleihin ja siirry asiakkaaksemme.

 

 

23.5.2020

Blogiartikkelin kirjoittaja Juha Kouvalainen vastaa Hostaan Oy:n teknologia-alustan kehittämisestä.