Istutamme puita Suomeen

Olemme hiilineutraali yritys ja olemme takautuvasti kompensoineet kaiken toiminnassamme tuottamamme hiilidioksidin ensimmäisestä toimintavuodestamme saakka.

 

Pidämme tärkeänä näyttää esimerkkiä ja toteuttaa palvelumme ympäristöarvot huomioiden ja kertoa asiakkaillemme läpinäkyvästi ja ymmärrettävästi panoksestamme ilmastoasioissa.

Päästöjen minimointi toiminnassamme

 

Olemme valinneet toimintatavaksemme tuottaa kaikki palvelumme erittäin energiatehokkailla pilvipalvelimillla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että palvelumme pyörivät pilvipohjaisilla virtuaalipalvelinlaitteilla, joiden energiajalanjälki on vain pienen murto-osan kokonaisen fyysisen palvelinlaitteen energiankulutuksesta.

Kompensoimme kaiken CO2:n - ja enemmän

 

Käyttämiemme palvelinsalien energiasta 100% on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Tästä huolimatta kompensoimme kaiken energiankulutuksemme 100%:sti - ei pelkästään palvelinlaitteidemme, mutta myös toimistomme sähkönkulutuksen, lämmityksen, työntekijöidemme työmatkat ja työstä aiheutuvat laitteistohankinnat, paperi- ja toimistojätteen. Voimme ylpeänä todeta, ettemme ole hiilineutraali vaan hiilinegatiivinen yritys.

Ei päästöoikeuksia - vaan puita Suomeen!

Emme osta Co2-sertifikaatteja läpinäkymättömiltä päästömarkkinoilta, joilla epäselväksi jää miten päästöt kompensoidaan. Meidän valitsemamme Co2-kompensointi tehdään vuosittain kotimaisen Puuni Oy:n yhteisistutusmetsiin. Tämä tarkoittaa konkreettisia ja läpinäkyviä ilmastotoimia Suomessa.

 

Puuni Oy uudelleenmetsittää Suomessa hiilidioksidipäästöjämme vastaavan määrän entisiä joutomaita, jotka eivät esimerkiksi voimakkaasta heinänkasvusta johtuen metsity luontaisesti. Kyse on lisäyksellisestä metsityksestä, eli ilmastovaikutuksesta, joka ei olisi tapahtunut luontaisesti. Metsitys on tunnustettu tehokkaimmaksi tavaksi torjua ilmastonmuutosta. Lisäksi metsitys työllistää kuntalaisia Suomessa.

Monipuolisia metsiä sitomaan hiiltä

Istutuksilla ei luoda yhden puulajin puupeltoja, vaan lehtipuuvaltaisia lehtoja ja sekametsiä, jotka ovat useamman puulajin ansiosta vastustuskykyisiä puutauteja ja tuhohyönteisiä vastaan (resilienssi). Sekametsät tarjoavat ekologiset lokerot laajalle skaalalle eliölajeja (biodiversiteetti) ja ovat etenkin lehti- ja jalopuiden ansiosta ilmastokestäviä tulevaisuuden korkeammissa lämpötiloissa. Kohteet pyritään suojelemaan ja hiilinielujen ikä määritetään sopimuksellisesti vähintään 100 vuoteen.

Ei sanahelinää, vaan konkreettisia tekoja

 

Vuosina 2019-2022 aikaansaamamme Co2-päästöt kompensoitiin istuttamalla kevään 2022 ja 2023 aikana yhteismetsiin Mikkelin Kovalansuolle perustettuun hiilinieluun. Myös vuoden 2023 päästöt kompensoidaan samanlaisella istutuksella kevään 2024 aikana. Tällä sivulla voit tutustua tarkemmin  Puuni Oy:n perustamasta hiilinielusta ja tehdystä istutuksesta, sekä myöhempien vuosien Co2-kompensaatioista.

Valitse palveluntarjoaja, joka tekee hyvää!

 

Konkreettiset teot aikaansaavat muutoksen. Hostaan Oy on sitoutunut tekemään kaikkensa myös elinympäristömme, luonnon ja ilmaston säilymisen puolesta. Omalla valinnallasi voit puolestasi tehdä hyvää valitsemalla palveluntarjoajaksesi Hostaan Oy:n.